http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: UWAGA
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2010-01-14 10:37:05)

Uprzejmie informujemy, iż Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP zamieścił na stronie http://si.wrotapodlasia.pl w zakładce: Działanie 8.4 POIG - inwentaryzację sieci szerokopasmowych województwa podlaskiego na potrzeby obszarów nadających się do wsparcia i do uwzględnienia w naborze wniosków przez WWPE) Władzę Wdrażającą Programy Europejskie) w ramach Działania "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka...


Przedstawiona inwentaryzacja powstała w wyniku ankietyzacji operatorów telekomunikacyjnych i ich weryfikacji przez odbiorców lub potencjalnych odbiorców szerokopasmowych i zrealizowana została zgodnie z następującymi wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
"Do wsparcia w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" kwalifikuje się obszar na którym:
na poziomie infrastruktury dostępowej (dostarczenie Internetu bezpośrednio do użytkownika końcowego) nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa sieć internetowa o przepustowości co najmniej 2 Mb/s (należy przyjąć, że chodzi tu łącze asymetryczne, gdzie wymagane jest zapewnienie przepływności 2 Mb/s w przypadku pobierania danych (download), nie ma natomiast konieczności określenia minimalnej wartości przepływności dla wysyłanych danych,
infrastruktura sieci dystrybucyjnej należy do jednego operatora
Dla określenia obszaru w ramach Działania 8.4 należy przyjąć oznaczenie geodezyjne - obręby (sołectwa)".
Aktualnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi czynności w celu aktualizacji wyników inwentaryzacji. Tym samym wszyscy potencjalni beneficjenci działania 8.4. POIG, którzy chcieliby aplikować w przygotowanym konkursie dotyczącym "ostatniej mili", w przypadku stwierdzenia iż wyniki inwentaryzacji na interesującym ich obszarze potencjalnej inwestycji są zgodne z rzeczywistością, proszeni są o zgłaszanie nieścisłości na formularzu ze szczegółowym uzasadnieniem na adres inwenaryzacja.8.4@wrotapodlasia.pl - do dnia 15.01.2010r.
Po zagregowaniu tych informacji UMWP skoryguje wyniki zamieszczonej inwentaryzacji i prześle je do MSWiA, celem umożliwienia skutecznego aplikowania w konkursie POIG. Termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 8.4 POIG dla województwa podlaskiego rozpocznie się po ukończeniu konsultacji społecznych. Planowany termin ogłoszenia konkursu: 15 lutego 2010r. nabór wniosków: 1 marca 2010r. - 28 maja 2010r.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6299