http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Nowa Rola
Artykuł dodany przez: ppsz08 (2008-10-06 13:08:19)

Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie Biuro w Białymstoku w okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2009 r. realizuje projekt „Nowa Rola” skierowany do osób odchodzących z rolnictwa (rolników, domowników lub innych osób zatrudnionych w rolnictwie) zamieszkujących na terenach wiejskich woj. podlaskiego.
Celem podejmowanych działań jest zapobieganie wzrostowi bezrobocia na obszarach wiejskich  woj. podlaskiego poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Zakres oferowanego wsparcia to:
szkolenia komputerowe - celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności obsługi komputera, Internetu i oprogramowania biurowego;
szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb - zaplanowano realizację kursów zewnętrznych dla 40 uczestników projektu (w formie podzlecenia). Dobór oferty szkoleniowej dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb beneficjentów na podstawie wypracowanego podczas doradztwa zawodowego profilu osobowości, możliwości beneficjenta oraz Indywidualnego Planu Działania.
usługi doradztwa zawodowego – analiza potrzeb beneficjenta, indywidualna ocena zawodowa.
Proponowane wsparcie ma charakter bardzo indywidualny, a spodziewany efekt końcowy to znalezienie pracy poza sektorem rolnym.
Wszystkie działania są bezpłatne. Oferujemy również zwrot kosztów dojazdu na warsztaty aktywizacji zawodowej i doradztwo indywidualne.
Prosimy, zatem o przekazanie informacji o projekcie rolnikom, domownikom oraz innym osobom zatrudnionym w rolnictwie zamieszkujących na terenach wiejskich woj. podlaskiego. Informacje w biurze projektu: ul. Św. Rocha 6/14, Białystok
lub pod nr telefonu (085) 74-45-274, (0) 605 15 2826
adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=70