http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: "Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę" - szkolący
Artykuł dodany przez: ppsz08 (2008-08-26 11:33:27)

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert dotyczących warunków przeprowadzenia kursu szkoleniowego w zakresie języka angielskiego, języka migowego oraz obsługi komputera.

Informacje o kursie:
1.Kurs języka angielskiego – 160 godzin dydaktycznych (2 grupy po 80 godzin dydaktycznych w każdej z grup). Kurs będzie odbywał się na poziomie zerowym i podstawowym. Każda grupa będzie liczyła po 15 osób.
2.Kurs języka migowego – 80 godzin dydaktycznych (2 grupy po 40 godzin dydaktycznych w każdej z grup). Każda grupa będzie liczyć po 15 osób.
3.Kurs obsługi komputera – 80 godzin dydaktycznych (2 grupy po 40 godzin dydaktycznych w każdej z grup). Kurs będzie obejmował podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi komputera (MS Windows, MS Office, poczta elektroniczna, Internet). Każda grupa będzie liczyła po 15 osób.

Zajęcia będą się odbywać w jednej ze szkół na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Grupę kursantów stanowią pracujące osoby w wieku +45 lat pracujące z wykształceniem co najwyżej średnim, mieszkające na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Całość zajęć ma zakończyć się w roku 2008.

Oferty zawierać powinny cenę za jedną godzinę brutto oraz cenę łączną brutto za cały kurs. Oferty powinny dotyczyć całości zajęć. Nie dopuszcza się ofert wariantowych lub dotyczących tylko jednego zagadnienia.

Oferty należy składać listownie na adres:
Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
lub na adres poczty elektronicznej: piotr.bochenko@wp.pl

w terminie do dnia 18 kwietnia 2008 r.

Wersja .pdf do ściągnięciaadres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=64