http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: OGłOSZENIA O PRZETARGACH
Artykuł dodany przez: maczak (2007-03-09 11:41:25)

Juchnowiec Kościelny, 28 sierpnia 2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY "

Zaproszenie
Juchnowiec Kościelny, 27 lipca 2016r.

IGK.271.2.15.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa dróg gminnych: ul. Drozda w Olmontach oraz ul. Magnacka w Izabelinie".
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik - SIWZ
Załącznik - ul. Drozda w Olmontach
Załącznik - ul. Magnacka w Izabelinie

Juchnowiec Kościelny, 27 czerwca 2016r.

IGK.271.2.15.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - SIWZ

Załącznik - Przedmiar

Załącznik - Dokumentacja Projektowa


Juchnowiec Kościelny 21 czerwca 2016r.

IGK.271.1.24.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na zapytania

szczegóły...
 

Juchnowiec Kościelny, 10 czerwca 2016r.

IGK.271.2.14.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektuj i wybuduj drogi gminne na osiedlu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksieżynie - Kolonii".

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na zapytania

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - SIWZ

Załączniki - wersja edytowalna

Załącznik - Przedmiary

Załącznik - DokumentacjaJuchnowiec Kościelny 07 czerwca 2016r.
Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, zaprasza do składania ofert w ramach przedmiotu zamówienia pn: "Zakup elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacją na okres 12 miesięcy "

Zapytanie ofertowe


Juchnowiec Kościelny 2 czerwca 2016r.
IGK.271.1.22.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Juchnowiec Kościelny - Etap II".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły...


Juchnowiec Kościelny 1 czerwca 2016r.
IGK.271.1.21.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Opracowanie i zożenie wnioskw aplikacyjnych dotyczących projektu pn. "Rozwj bazy przedszkolnej w gminie Juchnowiec Kościelny".
Szczegóły...

Juchnowiec Kościelny 24 maja 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Załączniki

Juchnowiec Kościelny 23 maja 2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny


Juchnowiec Kościelny 5 maja 2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, zaprasza do składania ofert w ramach przedmiotu zamówienia pn: "Usługa mobilnego dostępu do Internetu"


Juchnowiec Kościelny, 22 kwietnia 2016r.
IGK.271.2.12.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektuj i wybuduj drogi gminne na osiedlu "Nasz Dom" w Solniczkach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na zapytania

Program funkcjonalno użytkowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - SIWZ, Umowa


Juchnowiec Kościelny 19 kwietnia 2016r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny"


Juchnowiec Kościelny 14 kwietnia 2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, zaprasza do składania ofert w ramach przedmiotu zamówienia pn: "Usługa mobilnego dostępu do Internetu"


Juchnowiec Kościelny, 14 kwietnia 2016r.

IGK.271.2.11.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Modernizacja owietlenia ulicznego w gminie Juchnowiec Kościelny - etap II"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaktualizowane PFU

Odpowiedź na zapytania 2

Zmiana terści SIWZ

Odpowiedź na zapytanie

PFU


Juchnowiec Kościelny, 8 kwietnia 2016r.

IGK.271.2.9.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Przykrycie rowu w Horodnianach"

Juchnowiec Kościelny, 8 kwietnia 2016r.

IGK.271.2.8.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Rozbudowa sieci wodociągowej - spinka wodociągowa na odcinku Juchnowiec Kościelny - Lewickie"

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - SIWZ

Wersja elektroniczna

Przedmiary

 

Załączniki w formie edytowalnej

 

Odpowiedzi na zapytania

 
 

Juchnowiec Kościelny, 8 kwietnia 2016r.

IGK.271.2.4.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego typu furgon na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym”.

Juchnowiec Kościelny, 22 marca 2016r.


IGK.271.2.7.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa w formie leasingu operacyjnego minikoparki wraz z przyczepą na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym”.


Juchnowiec Kościelny, 21 marca 2016r.

IGK.271.2.6.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aktualizacji projektu rozbudowy przedszkola w Kleosinie"
Juchnowiec Kościelny 8 marca 2016r.
IGK.271.1.9.2016

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na równanie dróg gminnych w latach 2016 - 2017.Juchnowiec Kościelny, 3 marca 2016r.

IGK.271.2.2.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa w formie leasingu operacyjnego minikoparki wraz z przyczepą na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym”.


Juchnowiec Kościelny, 1 marca 2016r.
IGK.271.2.3.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny”.


Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik
Odpowiedzi na zapytania
SIWZ - zmiana
załącznik nr 2 - zmiana
Załącznik nr 9 - zmiana
Załączniki - wersje edytowalne


Juchnowiec Kościelny 29 lutego 2016r.
IGK.271.1.9.2016

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup odsiewu z produkcji kruszywa betonowego do remontów dróg gminnych w 2016 roku

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Juchnowiec Kościelny 22 lutego 2016r.
IGK.271.1.9.2016

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup tłucznia betonowego o frakcji 0-63 mm do remontów dróg gminnych w 2016 roku.

szczegóły...


Juchnowiec Kościelny 22 lutego 2016r.

IGK.271.1.9.2016

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup wraz z dowozem pospółki drogowej (mieszanka żwirowa powinna mieć krzywą uziarnienia mieszczącą się w granicach krzywych uziarnienia) do remontów dróg gminnych w 2016 roku.29.01.2016
Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym
Zapytanie ofertowe
Wyniki zapytaniaJuchnowiec Kościelny, 29.01.2016r.
IGK.271.2.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa dróg w gminie Juchnowiec Kościelny
część I: Rozbudowa drogi gminnej nr 106771B w Księżynie Kolonii, Etap II - od km 0+892,5 do km 1+714,32
część II: Budowa nawierzchni utwardzonej ul. Jana Pawła II w Kleosinie
Juchnowiec Kościelny 22.12.2015r

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu przeprowadzadzania badań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627) i kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.Juchnowiec Kościelny, 21 grudnia 2015r.
ORG.2601.132.2015

Zapytanie ofertowe


Zaprasza się do składania ofert na usługę w zakresie działań promocyjnych oraz public relations, służących profesjonalnej budowie pozytywnego i wiarygodnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny i Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz wspieranie realizzacji jego działań.
Termin składania ofert do 29 grudnia 2015r. (wtorek) do godz.14.00

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Juchnowiec Kościelny 17 grudnia 2015r.

IGK.271.30.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oleju napędowego do zbiornika naziemnego w roku 2016"


02.12.2015
Zapytanie ofertowe na zakup drukarki kodów kreskowych na potrzeby Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zapytanie ofertowe
Zmiana treści zapytanie ofertowe
Wynik zapytania ofertowego


Juchnowiec Kościelny 30.11.2015r.

IGK.271.29.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2016 - 2017"

Załącznik - SIWZ 

25.11.2015
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zapytanie ofertowe
Wyniki zapytania ofertowegoOgłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowychJuchnowiec Kościelny 17.11.2015r.

IGK.271.28.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny"Juchnowiec Kościelny 17 listopada 2015r.

IGK.271.27.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksieżynie - Kolonii" 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ul. Szkolna 7 16-001 Kleosin ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów dla uczniów kl.0-VI oraz dostawę śniadań i obiadów dla dzieci w wieku 3-4 lata w Punkcie Przedszkolnym znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
Ogłoszenie


Juchnowiec Kościelny 16.11.2015r.

IGK.271.26.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg w Gminie Juchnowiec Kościelny"


Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych.

ogłoszenie nr 1
ogłoszenie nr 2

Juchnowiec Kościelny 2 października 2015r

IGK.271.25.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny:
Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Złotniki
Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ksieżynie - Kolonii
Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Tryczówka, kolonia Dorożki, kolonia Pańki"
Juchnowiec Kościelny 28 września 2015r.

IGK.271.24.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ignatkach"Juchnowiec Kościelny 28 września 2015r.

IGK.271.10.16.2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Juchnowiec Kościelny zwraca się z zapytaniem na zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na działce nr geod. 467 obręb geod. Kleosin, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Kochanowskiego i Mickiewicza w Kleosinie. 


Nr sprawy: 26.2.2015
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Juchnowiec: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 oraz 2016/2017
Ogłoszenie

SIWZ


Juchnowiec Kościelny 18 września 2015r.

IGK.271.23.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna 2 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym"Juchnowiec Kościelny 14 września 2015r.

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, zaprasza do składania ofert w ramach przedmiotu zamówienia pn: "Usługa dostępu do Internetu wraz z podłączeniem" w 110 gospodarstwach domowych


Juchnowiec Kościelny 11.09.2015r.
IGK.271.22.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. podlaskie wszczyna 2 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic w Juchnowcu Dolnym 


Juchnowiec Kościelny 11 września 2015r.
IGK.271.10.15.2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Juchnowiec Kościelny zwraca się z zapytaniem na zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na terenie Przedszkola w Kleosinie.
Juchnowiec Kościelny 10 września 2015r.

IGK.271.10.14.2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Juchnowiec Kościelny zwraca się z zapytaniem na utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Olmontyadres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=37