http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Oranizacje pozarządowe
Artykuł dodany przez: tomaszl (2016-11-03 07:57:05)

Baza stowarzyszeń i Fundacji Gminy Juchnowiec Kościelny

ZAPROSZENIE

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na szkolenie skierowane do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborach dotyczących inicjatyw społecznych w latach 2019-2020.

Szkolenie odbędzie się w:
• Supraślu – 11 września 2018r., w godzinach 12.30-14.00, w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl

Szkolenie ma na celu prezentację założeń konkursów w zakresie inicjatyw społecznych w latach 2019-2020, w tym m.in. Programów Aktywności Lokalnej i wsparcie rodzin i opieki nad osobami zależnymi.
Pracujesz z młodzieżą?
Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?
Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?
Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?

Przyjdź na spotkanie!

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

W konkursie, o dotację w wysokości do 8 500 zł, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia, w tym także Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października 2018 r., a same projekty realizowane są od 01 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych, a także pasji i zainteresowań.

Operatorem ogólnopolskim programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2016 roku regionalnym operatorem w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl). Oprócz spotkań informacyjno-szkoleniowych, oferujemy wsparcie doradcze telefonicznie, e-mail, skype.

Informacji udzielają:
Biuro LGD Puszcza Knyszyńska,
email: mmalecka@puszczaknyszynska.org
osoba do kontaktu Marta Małecka, tel. +48 85 7108 850
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz
Paweł Wilk, tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pladres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=194