Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach, wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia: Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Wojszki i Ignatki-Osiedle nadaje się do spożycia przez ludzi.
tomaszl | 21.01.2016 więcej | |

Za nami ekumeniczne kolędowanie
Za nami II Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą. W Czerewkach były występy chórów, premiera jasełkowego przedstawienia „Gdy świat się dowie…”, występ „Jarzębinek”. W Czerewkach zjawiło się wielu znamienitych gości, była w końcu cudowna, rodzinna atmosfera. 
tomaszl | 18.01.2016 więcej | |

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną 
5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

- Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych”,
- Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie”, 
- Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości”, 
- Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii”, 
- Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych”.

korols | 18.01.2016 więcej | |

II Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą w Czerewkach
Gmina Juchnowiec Kościelny jest gminą wielokulturową i tę wielokulturowość podkreślamy – mówi ksiądz Roman Kiszycki, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. Ksiądz Kiszycki i jego parafia są pomysłodawcami „Ekumenicznego Spotkania z Kolędą”, które współorganizują Parafia Rzymskokatolicka pw. Poczęcia NMP w Tryczówce, Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach oraz Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. Na ekumeniczne kolędowanie zapraszamy w najbliższą niedzielę, 17 stycznia do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Początek spotkania o godz. 14. 
tomaszl | 14.01.2016 więcej | |

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz w zakresie wspierania rodziny
szczegóły ...
DorotaK | 11.01.2016 więcej | |

Zapraszamy do Ośrodka Kultury na Jasełka
Gorąco zapraszamy w środę, 6 stycznia do Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym na jasełkowy spektakl „Gdy świat się dowie…” Przedstawienie przygotowała grupa teatralna dorosłych „Trylobit” z Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny wraz z dziecięcą grupą teatralną „Kluczyk” z Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. Spektakl zaprezentowany zostanie dwukrotnie - o godz. 10.30 oraz 12.30. 
tomaszl | 06.01.2016 więcej | |

Zyczenia2015
 
tomaszl | 23.12.2015 więcej | |

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
tomaszl | 01.01.2016 więcej | |

Od dnia 1 stycznia 2016r. zgłaszanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy dokonywać pod nr tel. 85 850 10 88.

tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016r. obsługę oraz  eksploatację sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2, tel. 85 850 10 88.
tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

Szansa na niezwykły BAL KARNAWAŁOWY

Już tylko do jutra można zgłaszać kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą pełnoletni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, stowarzyszenia, instytucje i firmy działające na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, jednostki organizacyjne Gminy Juchnowiec Kościelny oraz osoby lub firmy związane z gmina Juchnowiec Kościelny.
tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

Opłatkowe spotkania
We wtorek w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników gminnych. Życzenia pracownikom składał wójt Krzysztof Marcinowicz oraz przedstawiciele duchowieństwa - proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym ksiądz dziekan Andrzej Kondzior oraz proboszcz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach ksiądz Roman Kiszycki. W spotkaniu uczestniczyli również radni gminni. Wszyscy życzyli wytrwałości i powodzenia w budowie naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina. Po podzieleniu się opłatkiem i wigilijnej kolacji śpiewaliśmy wspólnie kolędy, a całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej, świątecznej już atmosferze.
tomaszl | 30.12.2015 więcej | |

INFORMACJA
Ustalono ceny i stawki opłat za prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie na okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r.
szczegóły ...
DorotaK | 22.12.2015 więcej | |

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy
Zgodnie z Zarządzeniem NR ORG.120.23.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, dzień 24.12.2015r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w  Urzędzie za święto przypadające w sobotę w dniu 26.12.2015 r. 
tomaszl | 07.12.2015 więcej | |

E-Obywatel Nowe Umiejętności Cyfrowe
Gmina Juchnowiec Kościelny bierze udział w projekcie pt.: „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W związku z tym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Ankieta
tomaszl | 20.12.2015 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media