Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na przebudowę sieci wodociągowej w związku z budową drogi w Barankach w dniu 15 maja 2017r. w godz. 9.00 - 13.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach: Baranki

Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 12.05.2017 więcej | |

Gminne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Podniosły charakter miały gminne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości odbyły się w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym, pod pomnikiem „Za Wiarę i Wolność” oraz w Ośrodku Kultury.
DorotaK | 10.05.2017 więcej | |

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 2 maja 2017 r. sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym zgromadziła wyjątkowych gości. Dwadzieścia par małżeńskich z gminy Juchnowiec Kościelny zostało uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Odznaczenia małżonkom, którzy przeżyli ze sobą co najmniej pięćdziesiąt lat wręczył wójt Krzysztof Marcinowicz.  Były wspomnienia, życzenia, lampka szampana, tort. Nie zabrakło też gromkiego sto lat. Uroczystość uświetnił zespół ”Srebrne Nutki” z Kleosina.
tomaszl | 05.05.2017 więcej | |

Z obrad sesji rady
W dniu 28 kwietnia 2017r. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym obradowali radni na XXVII-ej sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Obrady prowadziła Pani Bogumiła Bielska – Wiceprzewodnicząca Rady pod nieobecność Przewodniczącej Rady Pani Joanny Januszewskiej.
tomaszl | 05.05.2017 więcej | |

 
tomaszl | 04.05.2017 więcej | |tomaszl | 27.04.2017 więcej | |

Zobacz co będzie działo się w gminie i zgłoś sołectwo
W najbliższym czasie odbędzie się w naszej gminie wiele ważnych, ciekawych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz kulturalnym.

tomaszl | 27.04.2017 więcej | |

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH NA DROGACH
Wiosną ruszyły liczne inwestycje drogowe na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podróżujący drogą powiatową Nr 1510B z Leszni i Czerewek 
do Białegostoku przez Juchnowiec Kościelny napotkają na roboty drogowe
w miejscowości Bogdanki.
tomaszl | 27.04.2017 więcej | |

Rozstrzygnięcie konkursu
Zarządzenie Nr ORG.0050.222.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młoszieży w wieku szkolnym - termin składania ofert do dnia 10 kwietnia 2017r.
rozstrzygnięcie konkursu
szczegóły ...
ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
DorotaK | 20.03.2017 więcej | |

Melpomena 2017
Wszystkich młodych sympatyków teatralnych zmagań z województwa podlaskiego serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w II Wojewódzkim Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Melpomena 2017 w dniach 15-19 maja 2017 r.  Tygodniowe święto teatru organizowane przez Gminną Bibliotekę w Juchnowcu Kościelnym we współpracy z Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego, Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego oraz Zespołem Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Białostockiego i Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbędzie się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Plac Królowej Rodzin 1).
tomaszl | 29.03.2017 więcej | |

XXVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XXVII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły ...
DorotaK | 20.04.2017 więcej | |

tomaszl | 13.04.2017 więcej | |

Więcej miejsc w przedszkolach w gminie Juchnowiec Kościelny.
W dniu 3.04.2017 r. zostały podpisane umowy na rozbudowę przedszkola
w Kleosinie oraz na dostawę wyposażenia. W dniu 04.04.2017 został przekazany plac budowy wykonawcy.
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym utwardzenie dojść i dojazdów, ukształtowanie terenu, wykonanie murku oporowego od strony północno-zachodniej oraz przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych.
tomaszl | 11.04.2017 więcej | |

Trzeci sezon systemu - Rower gminny
Wraz z początkiem kwietnia w gminie Juchnowiec Kościelny znowu pojawiły się rowery gminne. Sieć rowerowa obejmuje swym zasięgiem – podobnie jak w latach poprzednich – stacje w Ignatkach – Osiedlu i Kleosinie. Są to dwie największe miejscowości
w naszej gminie i jest duże zainteresowanie korzystania z rowerów. Jesteśmy jedną z dwóch gmin podmiejskich w aglomeracji białostockiej, która może pochwalić się tego rodzaju inicjatywą.
tomaszl | 11.04.2017 więcej | |

Budowa drogi gminnej Rostołty-Bogdanki
Z początkiem marca na lokalnej drodze gminnej Rostołty – Bogdanki prace ruszyły pełną parą. Przebudowa drogi obejmować będzie m.in. wykonanie utwardzonej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m, poboczy gruntowych, zjazdów rowów przydrożnych, nowych przepustów. W ramach inwestycji przebudowany zostanie wodociąg i sieć telefoniczna. Gmina przeznaczy  kwotę w wysokości 1 931 734,68 zł na realizację zadania. Planowany termin zakończenia 29.09.2017 r.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media