Zaproszenie
Regionalny Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie niniejszym zaprasza wszystkich chętnych ze środowiska osób niepełnosprawnych na wigilię, która odbędzie się w dniu 18.12.2010 r. (sobota) w Majątku HOWIENY w miejscowości Pomigacze.
Przewodnicząca
Halina Sobolewska-Wildner
kboni | 16.12.2010 więcej | |

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że do dnia 14.12.2010r. na terenie miejscowości: Biele, Klewinowo, Złotniki, Tryczówka, Bogdanki, Dorożki, Czerewki, Kożany, Pańki, Zajączki, Zaleskie, Rostołty, Simuny oraz Hołówki Duże może nastapić obniżenie ciśnienia wody w wodociągu z powodu przebudowy węzła wodociągowego w miejscowości Biele.
kboni | 13.12.2010 więcej | |

Ogłoszenie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole.

ppsz08 | 08.12.2010 więcej | |

II sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
9 grudnia 2010r. (czwartek) o godz. 9.30 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się II-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Szczegóły...
ppsz08 | 08.12.2010 więcej | |

Ogłoszenie
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w miesiącu grudniu 2010 roku w Urzędzie Gminy dzień 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 roku.
ppsz08 | 07.12.2010 więcej | |

Nabór na rachmistrzów spisowych
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych. Szczegóły...
ppsz08 | 03.12.2010 więcej | |

Nowe godziny otwarcia biblioteki
ppsz08 | 01.12.2010 więcej | |

I Sesja Rady Gminy
27 listopada 2010r. (sobota) o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się I-a inauguracyjna sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Szczegóły...
ppsz08 | 26.11.2010 więcej | |

Nowy projekt
Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE z siedzibą w Białymstoku przy ul.Warszawskiej 44/1 (obok kościoła św. Wojciecha) rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego:

„Kompetencje drogą do sukcesu – II edycja”
ppsz08 | 26.11.2010 więcej | |

Obwieszczenie

Obwieszczenia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: nawierzchni utwardzonej, poboczy gruntowych, zjazdów, rowów przydrożnych, budowę i przebudowę przepustów, przebudowę wodociągu oraz przebudowę sieci telefonicznej, w drodze Rostołty-Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny. szczegóły

ppsz08 | 26.11.2010 więcej | |

Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
W związku z realizacją przez Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku projektu Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad ekspertów skierowanych do istniejących już podmiotów sektora ekonomii społecznej, NGO oraz osób zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu, strategii marketingowych i procedur prawnych.Serdecznie zapraszamy. szczegóły
ppsz08 | 25.11.2010 więcej | |

ppsz08 | 15.11.2010 więcej | |

ZAPROSZENIE
Wójt gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza na spotkanie w dniu 14.11.2010r. o godz. 15:00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie. Tematem przewodnim spotkania będą: planowane i realizowane inwestycje oraz problemy komunikacyjne Kleosina.
ppsz08 | 12.11.2010 więcej | |

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego części wsi Olmonty i Hryniewicze
ppsz08 | 08.11.2010 więcej | |

Informacja
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 08.11.2010 roku, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec  Kościelny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębach geodezyjnych: Wojszki, Kleosin i Juchnowiec Dolny.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 085 719-66-79.
ppsz08 | 05.11.2010 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media