Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do składania w trybie zapytania ofertowego na wycinkę drzew i krzewów z działek należących do Gminy Juchnowiec Kościelny       szczegoły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ros1 | 07.10.2011 więcej | |

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w 2012 roku Gmina Juchnowiec Kościelny planuje ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     szczegóły


ros1 | 03.10.2011 więcej | |

Z dniem 29 września 2011 r. nastąpiła zmiana numeracji telefonów do Posterunku Policji w Juchnowcu Górnym.
Dotychczasowy numer 857196097 został dezaktywowany a w jego miejsce został uruchomiony numer 856704143.
kboni | 30.09.2011 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
informuje, iż w związku z przywróceniem możliwości przejazdu przez most na rzece Niewodnica k/m Koplany od dnia 28.09.2011r. PKS w Białymstoku wznawia kursowanie autobusów stałą trasą tj. Białystok – Księżyno – Ignatki – Koplany - Brończany - Lewickie Stacja – Juchnowiec Kościelny. Natomiast od dnia 01.10.2011r. autobusy linii nr 110 wracają na swoją stałą rozkładową trasę. 
kboni | 28.09.2011 więcej | |

Ogłoszenie
w dniu 26 września 2011r. (poniedziałek), o godz. 14:00, w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, odbędzie się X-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły
kboni | 23.09.2011 więcej | |

Projekt „Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju III”
Rozpoczęto realizację projektu „Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju III”, w ramach którego zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego w miejscowościach do 25 tyś. mieszkańców.

Link do strony projektu: http://www.aplikon.com/tw3/aktualnosci.html
kboni | 23.09.2011 więcej | |

I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Plakat
Zgoda  rodziców lub opiekunów na udział dziecka w I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zgłoszenie
kboni | 16.09.2011 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
informuje, że został przedłużony termin przebudowy mostu na rzece Niewodnica k/m Koplany do dnia 15.10.2011 r. na mocy aneksu podpisanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, a wykonawcą MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA.
kboni | 15.09.2011 więcej | |

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska
informuję o zbliżającym się terminie konkursu - 28.09 - 24.10.2011r. w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Ogłoszenie naboru "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Ogłoszenie naboru "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
kboni | 15.09.2011 więcej | |

Projekt planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000
W związku z pismem znak WPN.082.1.60.2011.IN z dnia 31.08.2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniu 19 września 2011r. o godz. 10.00 w Zajeździe „Pod Akacją” w Narwi (ul. Mickiewicza 105, 17-210 Narew) odbędzie się spotkanie konsultacyjno- informacyjne, w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla istniejących obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi (PLB200007) i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH2200010). Spotkanie otwarte jest dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną przedmiotowych obszarów Natura 2000.  więcej

 

ros1 | 09.09.2011 więcej | |

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Informacja o akcji jesiennej szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego szczegóły
kboni | 06.09.2011 więcej | |

UWAGA!!! Współna Polityka Rolna po 2013 roku

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają Państwa na dwudniowe spotkania informacyjne, dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku  więcej

ros1 | 05.09.2011 |

Produkcja mięsa na użytek własny

 

ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarzy w Białymstoku ponownie przypomina o obowiązkach nałożonych na producentów rolnych odnośnie tzw. ubojów gospodarczych tj. mięsa przeznaczonego na użytek własnego gospodarstwa domowego   więcej

ros1 | 05.09.2011 |

Policja informuje
Posterunek Policji w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 informuje, iż prowadzi akcję znakowania przedmiotów wartościowych (rowery, sprzęt RTV, komputery, telefony komórkowe itp.).
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się pod podany adres po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 85 7196097
kboni | 01.09.2011 więcej | |

Ogłoszenie
w dniu 29 sierpnia 2011r. (poniedziałek), o godz. 12.30 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się IX-a sesja nadzwyczajna Rady Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły
Z przyczyn natury technicznej zamieszczenie informacji o sesji, we wcześniejszym terminie, nie było możliwe.
kboni | 01.09.2011 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media