Przebudowa drogi powiatowej do Hołówek Dużych na finiszu
Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Hołówek Dużych i Hołówek Małych, ale całej gminy Juchnowiec Kościelny dobiega końca. Mowa o przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B  na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe  (gm. Juchnowiec Kościelny).
Zakres prac jest bardzo szeroki. Została poszerzona jezdnia do szerokości 6 m i wymienione 
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Nowa świetlica w Brończanach
W gminie Juchnowiec Kościelny przybywa świetlic. Kilka tygodni temu nową świetlicą cieszyli się mieszkańcy Ignatek. Teraz w Brończanach dobiegła właśnie końca budowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na samochody, placykiem gospodarczym, chodnikami
i terenami zielonymi. To wyczekiwane przez mieszkańców miejsce spotkań zostało wybudowane za ponad 830 tysięcy złotych.
Mamy nadzieję, że nowa świetlica stanie się miejscem, które będzie sprzyjać integracji mieszkańców, inspirować ich do działań i zawsze będzie miejscem, w którym będzie biło serce lokalnej społeczności.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Mieszkańcy Juchnowca Dolnego i Hołówek Małych mają nowe miejsca do rekreacji
Mieszkańcy Juchnowca Dolnego  w 2018 r. postanowili przeznaczyć znaczną część funduszu sołeckiego na wybudowanie altany rekreacyjnej. Na działce gminnej tuż obok boiska stanęła duża altana z 3 stołami i 3 ławami i utwardzoną nawierzchnią. Pod dachem zmieścić się może nawet kilkadziesiąt osób.
Altana wspaniale wpisuje się w otoczenie i wraz z boiskiem  tworzy miejsce do rekreacji i  spotkań społeczności lokalnej oraz pozytywnie wpływa na estetykę miejscowości.
Budowla stała się istotną częścią kompleksu sportowego wsi Juchnowiec Dolny.
Na budowę altany przeznaczono nieco ponad 17,8 tysięcy złotych z Funduszu Sołeckiego.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Mniej azbestu w Gminie Juchnowiec Kościelny
W październiku br. zakończono realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych gminie Juchnowiec Kościelny. Program był realizowany zgodnie z Planem ochrony przed szkodliwością azbestu
i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032.  Azbest został odebrany z 64 nieruchomości, a łączna ilość zebranego azbestu wyniosła ok. 185 ton.  
Na realizację zadania wydano  łącznie kwotę 69.999,61 zł,, z tego dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 14.400 z. Dotacje udzielane były na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu. Mieszkańcy otrzymywali dotację
w wysokości 100% poniesionych kosztów.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

W Ignatkach-Osiedlu, Juchnowcu Dolnym, Olmontach, Księżynie-Kolonii, Rumejkach, Solniczkach, Rostołtach powstały nowe drogi
Tegoroczna pogodna „złota jesień” pozwoliła zakończyć wiele inwestycji drogowych , niekiedy niewielkich ale jakże ważnych dla mieszkańców gminy.
I tak w Ignatkach – Osiedlu, w ulicy Leśnej wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej  wraz z 15 miejscami postojowymi .Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej. Koszt budowy drogi opiewa na kwotę prawie 325 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Kanalizacja w Koplanach, Niewodnicy Nargilewskiej i Ignatkach już niebawem...
Niewątpliwie największym przedsięwzięciem, jakie obecnie realizuje gmina  z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oprócz modernizacji stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej mieszkańcy Koplan,
Niewodnicy Nargilewskiej i częściowo Ignatek korzystają z szamb, co wkrótce ma się zmienić.
W Niewodnicy Nargilewskiej powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej o długości ok. 2 km wraz 2 przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi  do odprowadzania ścieków o długości prawie 1 km.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Informacja o przerwie w dostawie wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Niewodnica Nargilewska w dniu 7 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 9.00 - 13.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Niewodnica Nargilewska
Solniczki

Stanisławowo
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 31.10.2018 więcej | |

Informacja o przerwie w dostawie wody w m. Księżyno
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prowadzone roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej w Księżynie, w dniu 06 listopada 2018 r. (wtorek) w godz. 9.00 - 13.00 w miejscowości Księżyno mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 30.10.2018 więcej | |

Nabór do Policji
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku przypomina o naborze do Policji. Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.
LINK DO WYKAZU TELFONÓW I ADRESÓW
Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji
http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/rekrutacja
tomaszl | 30.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 26 października 2018r. Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Dbamy o najmłodszych".Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 5 listopada 2018r.
DorotaK | 29.10.2018 więcej | |

Są pieniądze na ścieżkę rowerową z Białegostoku do Wólki!
Dobra wiadomość dla oczekujących na ścieżkę rowerową z Białegostoku w kierunku Juchnowca Kościelnego. Gmina zdobyła pieniądze na ten cel.
Wczoraj tj. 25 października Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania ścieżki rowerowej. Gmina Juchnowiec Kościelny już wcześniej zabezpie-czyła środki finansowe na tę inwestycję  z własnego budżetu gminy. Pojawiła się realna szansa na to, że zostanie podpisana umowa z wykonawcą i ten oczekiwany przez mieszkańców trakt zostanie wybudowany.
tomaszl | 29.10.2018 więcej | |

Nowy autobus zawiezie uczniów do szkoły
Gmina Juchnowiec Kościelny wzbogaciła się  o fabrycznie nowy autobus marki Autosan. Kosztował ponad 745 tys. zł. Gimbus ma 44 miejsc siedzących i będzie dowoził uczniów  do juchnowieckich szkół.
W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów, którym gmina zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie dojazdu do szkoły, konieczne było rozbudowanie naszej bazy transportowej. Trzy autobusy do obsługi całego terenu gminy i dwóch szkół w Juchnowcu Górnym i Kleosinie to zdecydowanie za mało. Nowy autobus odciąży napięte kursy autobusów i przyczyni się do zwiększenia komfortu przewożonych młodych pasażerów. 
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przypomina, że z dniem 31 października 2018 r. kończy się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy otrzymali protokoły z szacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym tj. do 31.10.2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.
Niezłożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 26.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W okresie 26.10.2018r. - 8.11.2018r. będą trwały konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Opinie oraz uwagi do projektu programu należy składać na załączonym formularzu.
projekt programu
formularz
DorotaK | 25.10.2018 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media