INFORMACJA
W dniu 29 listopada 2019r. Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" złożył ofertę na realizację zadania publicznego pt. "Pasja dla najmłodszych" na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.668).
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 10 grudnia 2019r.
Szczegóły w załączeniu... 
Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 03.12.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media