„CIS szansą mieszkańców Białegostoku”
Projekt realizowany jest przez Fundację Dialog oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Skierowany jest do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego.

Wszyscy uczestnicy projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.


Do udziału w CIS zapraszamy osoby zamieszkujące Białystok i powiat białostocki, które:

   - są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub nieaktywne
    zawodowo

    - są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne
    korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u Pracownika Socjalnego w siedzibie Fundacji Dialog, ul. Abramowicza1, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 85 742 40 90

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2020r.

Więcej informacji
tomaszl | 09.04.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media