OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r.w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectw Hermanówka, Ignatki, Ignatki-Osiedle i Kleosin poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych  ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
szczegóły....
formularz
Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 12.03.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media