INFORMACJA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. pt. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectw Hermanówka, Ignatki, Ignatki-Osiedle i Kleosin w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych poprzez powierzenie realizacji zadania.
Termin składania ofert - 20.03.2019r.
szczegóły ...


 
DorotaK | 27.02.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media