OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r.w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny  ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert


 
DorotaK | 06.02.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media