Rusza 8. edycja Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”
Rozpoczynamy 8. edycję Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym firmom, osobom i instytucjom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy Juchnowiec Kościelny, zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe. 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: a) FIRMA; b)
OSOBA; c) INSTYTUCJA/PRZEDSIĘWZIĘCIE/WYDARZENIE. Zgłaszać kandydatów do Nagrody mogą pełnoletni mieszkańcy
gminy, stowarzyszenia, instytucje i firmy działające na terenie gminy, jednostki organizacyjne gminy Juchnowiec Kościelny, a także pełnoletnie osoby, stowarzyszenia, instytucje i firmy spoza terenu gminy. Zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kandydacippw@juchnowiec.gmina.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2019 r. Spośród zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze nominowanych do Nagrody, następnie laureatów. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 16 lutego w „Dworku Tryumf” w Księżynie. Po gali zapraszamy na bal karnawałowy. Bal ma charakter otwarty. Szczegóły odnośnie imprezy oraz zakupu biletów dostępne są w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym (tel. 85 719 60 56).  
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody. I uwaga, wśród zgłaszających rozlosowane zostaną dwa bezpłatne podwójne zaproszenia na galę i bal!
Szczegóły dotyczące Nagrody, w tym dokładny regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych na naszej stronie - pod banerem "Pierścień Podskarbiego Włoszka 2018"
tomaszl | 19.12.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media