I sesja Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym
W dniu 17 listopada w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbyła się I sesja rady gminy VIII kadencji. Na sesji byli obecni radni  w pełnym składzie. Pierwszą sesję poprowadził najstarszy radny Stefan Kozłowski Radni otrzymali pisemne zaświadczenia
o wyborze od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Elżbiety Teliszewskiej i złożyli ślubowanie.
Ślubowanie na niej złożył również wójt Krzysztof Marcinowicz. Rozpoczą oficjalnie trzecią kadencję.


Potem przeprowadzono wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. Przewodniczącym Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  została JOANNA JANUSZEWSKA. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali MARIUSZ ŁAPIŃSKI i PAWEŁ GRADKOWSKI .


tomaszl | 20.11.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media