Ulice w Ignatkach-Osiedlu będą przebudowane
W dniu 7 listopada 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę dróg gminnych w Ignatkach – Osiedlu za kwotę prawie 4 mln 600 tys. zł. Zakres robót jest duży. W części ulic Hryniewickiej i Ogrodowej o długości 445 m zostanie wybudowana nawierzchnia żwirowa, a w ulicy Hiacyntowej i części ulicy Jodłowej jezdnia z kostki betonowej o długości prawie 235 m. Inwestycja obejmuje również budowę przepustu w ulicy Hryniewickiej i systemu odprowadzania wód opadowych. W ulicy Hiacyntowej i części ulicy Jodłowej zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Ponadto zostanie wyremontowana sieć energetyczna i wybudowane oświetlenie uliczne w modernizowanych ulicach.Umowę podpisuje Wójt Krzysztof Marcinowicz i w imieniu wykonawcy BBGM Gryko Kamila - Pan Marcin Gryko


DorotaK | 09.11.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media