INFORMACJA
W dniu 26 września 2018r. Stowarzyszenie "Zycie bez barier" złożyło ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Sportowo w Ignatkach-Osiedlu"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 11 października 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą

Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 04.10.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media