INFORMACJA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie §19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznacznej do spożycia przez ludzi (Dz.U, z 2015r. poz.1989) przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
W załaczeniu: Okresowa ocena jakości wody.


 
DorotaK | 17.07.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media