Program „Aktywna Tablica”
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała dotację w wysokości 28 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 4 szt. monitorów interaktywnych.


Monitory będą służyły uczniom dwóch szkół z Gminy Juchnowiec Kościelny:
•    Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym –  w wysokości 14 000 zł,
•    Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie –  w wysokości 14 000 zł,
Udzielona dotacja w wysokości 28 000 zł stanowi 80% kosztów zakupu monitorów interaktywnych. Wkład własny gminy Juchnowiec Kościelny wyniósł 7 000,00 zł, co stanowi 20% kosztów.
tomaszl | 04.07.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media