INFORMACJA
W dniu 20 czerwca 2018r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Amator" w Juchnowcu Górnym złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pt. "Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS "Amator" i LUKS "Księżyno".
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 28 czerwca 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą

Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 21.06.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media