Afrykański pomór świń
W związku z pismem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku Nr PIW                      -Z.511.2.271.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodni z którą gminy Suraż i Juchnowiec Kościelny znalazły się w obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym).  
Mając na uwadze powyższe, na każde przemieszczenie świń z tego obszaru, na ten obszar lub w obrębie tego obszaru (do rzeźni, do innego stada) wymagane jest uzyskanie pozwolenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.
Powiatowy Lekarz weterynarii w Białymstoku przypomina również o obowiązku posiadania świadectwa zdrowia dla każdego przemieszczenia świń, wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii.


 
tomaszl | 20.06.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media