Przedsiębiorco sprawdź, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

Przedsiębiorco sprawdź, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w CEIDG.
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 19 maja 2018 r., wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. 
tomaszl | 18.05.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media