INFORMACJA
W dniu 11 maja 2018r. Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN"  złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450) na realizację zadania publicznego pt. "III Mini Olimpiada Sportowa". Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 24 maja 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą klubu
Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 17.05.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media