Nowoczesny system alarmowania strażaków OSP
Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym wyposażył trzy jednostki OSP z terenu gminy w nowoczesne systemy selektywnego alarmowania. Urządzenia zamontowano w OSP Lewickie, Koplany i Złotniki. System ten przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Ochotniczych Straży Pożarnych z jednoczesnym alarmowaniem strażaków wyposażonych w telefony komórkowe.


W praktyce działa to na takiej zasadzie, że Dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku poprzez naciśnięcie „jednego przycisku” uruchamia alarm w danej jednostce - bez konieczności dzwonienia i polecenia włączenia syreny alarmowej, która to dopiero alarmuje członków OSP o zdarzeniu. Zamontowany system w znacznym stopniu przyczyni się do szybkiego alarmowania naszych jednostek OSP, a zatem do skuteczniejszego ich działania. Dotychczas taki sposób alarmowania miała tylko OSP w Juchnowcu Dolnym.
Koszt zakupu i montażu systemu wyniósł 24 317,10 zł. i został w znacznym stopniu dofinansowany ze środków Powiatu Białostockiego - kwotą 12 000 zł

tomaszl | 28.12.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media