INFORMACJA o ogłoszonych przetargach na inwestycje gminne
Na stronie BIP Gminy Juchnowiec Kościelny ukazały się ogłoszenia o przetargach na inwestycje gminne.

Z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny na  3 zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz sieci wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Koplanach.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Brończanach.
 
termin składania ofert – 28 grudnia 2017 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V Gospodarka niskoemisyjna do realizacji na projekty:

1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B  Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze. ”
termin składania ofert – 11 stycznia 2018 r.
2. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B granica miasta Białegostoku –  Stanisławowo – Wojszki na odcinku granica miasta Białystok do drogi powiatowej nr 1487B w m. Niewodnica Nargilewska     od km 0+000 do km 3+185 gm. Juchnowiec Kościelny

termin składania ofert – 17 stycznia 2018 r.
 
tomaszl | 08.12.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media