Budowa ulicy Leszynowej i Jarzębinowej w Śródlesiu
Prace rozpoczęto od ul. Leszczynowej w Śródlesiu . Ulice Leszczynowa i Jarzębinowa będą miały nową nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej długości ok.500 m. Wybudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa, zjazdy indywidualne i wloty do ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzębinowej i Podleśnej i do drogi powiatowej Białystok – Bielsk Podlaski. Przewidywany termin zakończenia robót 30 września 2017 r.
Inwestycja o wartości prawie 1,4 mln zł.  finansowana jest z budżetu gminy.


DorotaK | 06.07.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media