INFORMACJA
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż na terenie gminy prowadzona jest kontrola nieruchomości odnośnie posiadania zbiorników bezodpływowych. W związku z powyższym informuję, iż następna kontrola odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. od godz. 9:00 we wsi Złotniki.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość odbioru. Rachunki i faktury powinny konkretyzować podmiot realizujący usługę oraz datę jej świadczenia, właściciela nieruchomości na rzecz którego realizowana jest usługa, wysokość opłaty. 
tomaszl | 14.06.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media