Książki do bibliotek szkolnych
Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 24 000zł. Książki zostaną zakupione do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym i Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Każda ze szkół zakupi książki za kwotę 15 000 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 3 000zł.

 
tomaszl | 07.04.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media