INFORMACJA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" zadania publicznego pt. "Rekreacja z Pasją". W związku z tym, zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2016r.
szczegóły ....
Informacja


 
DorotaK | 06.12.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media