INFORMACJA
Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Klub Jeździecki "Białystok" zadania publicznego pt. "VIII Jeździeckie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Juchnowieckiej" zgodnie z ofertą złożoną w dniu 23 sierpnia 2016r.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 sierpnia 2016r.


 
tomaszl | 23.08.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media