Zalecenia dla ludności - upał
Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). Może mieć to negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Nawiązując do powyższego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało odpowiednie zalecenia.

Zalecenia dla ludności - upał

Poradnik postępowania w czasie upałów -  http://e-podlaskie.eu/wczk/upaly-poradnik

tomaszl | 24.06.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media