Z radością informujemy, iż udało nam się pozyskać dotację z ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” służącemu upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspieraniu inicjatyw angażujących społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program zrealizowany zostanie z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś jego operatorem jest Muzeum Historii Polski.

W ramach dotacji w GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie przeprowadzony zostanie Projekt pt. „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”, mający na celu promowanie wiedzy historycznej wśród uczniów klas IV - VI . Jego realizacja obejmuje:
- lekcje wyjazdowe do muzeów popularyzujących wiedzę historyczną;
- warsztaty plastyczne stanowiące kreatywne podejście do polskiej heraldyki i epistolografii;
- zajęcia taneczno-muzyczne dedykowane tańcom dworskim;
- cykl warsztatów larpowo-teatralnych, podczas których uczniowie zostaną zapoznani z biogramami odgrywanych przez siebie postaci historycznych oraz treścią wybranych lokalnych legend; będą pracować na materiałach źródłowych, nauczą się tworzyć scenariusz, zaznajomią się z tajnikami charakteryzacji i kostiumologii oraz wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych pomagających w utożsamieniu się rolą;
- przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej na bazie techniki larpowej i zaprezentowaniu podczas gry "live action role-playing" wybranych wydarzeń z dziejów Polski i Podlasia;
- stworzenie wystaw czasowych, które służyć będą prezentacji prac uczestników Projektu szerszemu gronu odbiorców;
- uroczystą Galę w siedzibie Biblioteki, podczas której nastąpi podsumowanie Projektu oraz nagrodzenie uczestników.
Gra odbędzie się na zamku w Tykocinie, jednym z najbardziej znanych miejsc związanych z bogatą historią regionu i połączona zostanie ze zwiedzaniem obiektu oraz profesjonalną sesją zdjęciową w przygotowanych przez dzieci i ich opiekunów strojach.
Projekt realizowany będzie w miesiącach wrzesień - grudzień 2016 roku. Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 85 747 42 57 lub poprzez kontakt mailowy: biblioteka.kleosin@poczta.onet.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas IV-VI z Kleosina, Księżyna oraz Juchnowca do uczestnictwa w przedsięwzięciu, zaś Rodziców i Opiekunów serdecznie zachęcamy do zgłaszania swych pociech już teraz: biblioteka.juchno@wp.pl, biblioteka.kleosin@poczta.onet.pl
Wszystkie zajęcia realizowane w ramach Projektu są bezpłatne!

tomaszl | 20.06.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media