W związku z inicjatywą Komendy Głównej Policji organizowania konsultacji społecznych dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie podległym Komisariatom Policji oraz zasadności tworzenia „Mapy zagrożeń” występujących na terenie Gminy  Juchnowiec Kościelny Komisariat Policji w Łapach zwraca się z wnioskiem o  podjęcie współpracy przy organizowaniu przedmiotowych debat społecznych z lokalnym środowiskiem i jego mieszkańcami.


Z uwagi na powyższe proszę także o rozpropagowanie  w dostępnych środkach masowego przekazu, na stronach internetowych, w wydawanej prasie jak i powiadomienie placówek i instytucji Panu podległych o terminie zorganizowania przedmiotowej debaty w dniu 08 lutego 2016r g.16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym ul. Plac Królowej Rodzin 1
Liczę na przychylność w omawianej kwestii ze strony  Pana Urzędu.

Komendant Komisariatu Policji w Łapach
p.o. podinsp. Jarosław Niczyporuk
tomaszl | 05.02.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media