Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016r. obsługę oraz  eksploatację sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2, tel. 85 850 10 88.


W związku z powyższym, w ciągu najbliższych dni, zaczynając od 30 grudnia 2015r. będą dokonywane odczyty wszystkich wodomierzy.
Prosimy o udostępnienie wodomierzy powołanym zespołom.

tomaszl | 30.12.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media