UWAGA!
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uprzejmie informuje, że IUNG w Puławach podał nowe dane dotyczące klimatycznego bilansu wodnego dla okresu IX – od czerwca do 20 sierpnia 2015 r.  i aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą w poszczególnych gminach. W Gminie Juchnowiec Kościelny zagrożeniem suszą objęto następujące uprawy: kukurydzę na kiszonkę, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, krzewy owocowe, drzewa owocowe, warzywa gruntowe i rośliny strączkowe.


Po powołaniu przez Wojewodę Podlaskiego odrębnej komisji będzie istniała możliwość szacowania  szkód z tytułu suszy w w/w uprawach będących jeszcze w okresie wegetacji. Natomiast jeżeli chodzi o trawy, szacowaniem będzie objęty III pokos traw (jeżeli prowadzony jest w gospodarstwie trzykośny system użytkowania użytków zielonych i traw na gruntach ornych). Właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły straty w w/w uprawach w okresie od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 r., mogą składać stosowne wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10 osobiście w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7³°- 15³º) lub drogą pocztową na adres j/w.
Wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni, od dnia wystąpienia szkód, w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa.

WNIOSEK o oszacowanie szkód
Oświadczenie - plony
Oświadczenie - zwierzęta
DorotaK | 24.08.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media