Konwent Białostockiego Obszaru Metropolitarnego
Gmina Juchnowiec Kościelny gościła Konwent Białostockiego Obszaru Metropolitarnego
We wtorek, 26 maja br. na terenie gminy Juchnowiec Kościelny odbył się konwent Białostockiego Obszaru Metropolitarnego. Wzięli w nim udział wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz prezydent Białegostoku. Podczas spotkania, które poprowadził wójt Krzysztof Marcinowicz, m.in. podsumowano dotychczasowe działania i omówiono plany pracy Konwentu na najbliższe lata. 


Ważnym tematem, który omówiła skarbnik miasta Białegostoku Stanisława Kozłowska, były dopłaty jednostek samorządu terytorialnego do zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorządy oraz próby dochodzenia refundacji tych dopłat przed sądami.
Spotkanie zakończyła wizyta w przedsiębiorstwie ChM w Lewickich. Gości oprowadził prezes Michał Charkiewicz, szczegółowo wyjaśniając czym ten ceniony na światowych rynkach producent implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii tak naprawdę się zajmuje.
Białostocki Obszar Metropolitarny (BOM) zrzesza samorządy z powiatów białostockiego i sokólskiego oraz miasto Białystok. Celem BOM-u jest współpraca w zakresie rozwijania więzi społecznych, gospodarczych i komunikacyjnych, a także działanie na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących m.in. gospodarki, turystyki, zagospodarowania odpadów, komunikacji czy transportu. Współpraca w ramach BOM-u ma służyć zwiększeniu potencjału terenu, na którym mieszka ponad 500 tysięcy osób, co stanowi blisko 40 proc. mieszkańców całego województwa podlaskiego.

DorotaK | 02.06.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media