Projekt: Budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie zakupu i instalacji zestawów kolektorów słonecznych/ogniw fotowoltaicznych/gruntowych pomp ciepła po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie finansowany ze środków Gminy Juchnowiec Kościelny, uczestników projektu oraz: „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich”.

Oferta jest skierowana tylko do mieszkańców zameldowanych w Gminie Juchnowiec Kościelny chcących wytwarzać energię (cieplną, elektryczną) jedynie na potrzeby własne.

Termin składania dokumentów do 6 maja 2015r w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny - sekretariat pokój nr 6.

Szczegóły uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne formularze oraz umowy w załącznikukorols | 28.04.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media