Debata „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła”


Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym jest współorganizatorem debaty „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”, która odbędzie się 20 marca 2015 roku w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Zaproszenie do udziału w debacie skierowaliśmy do blisko 40 osób – Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza, który objął patronatem wydarzenie, przedstawicieli samorządu, a także różnego rodzaju instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy m.in. do szkół, przedszkoli, lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, oraz do grona użytkowników naszej biblioteki.
Będziemy rozmawiać o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej naszej gminy. Dyskusja będzie miała charakter warsztatowy, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć.
Debata organizowana przez nas przy współpracy z Urzędem Gminy w Juchnowcu Kościelnym i Ośrodkiem Kultury jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Nasza biblioteka otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski. Debaty odbędą się w nich niemal w tym samym czasie - 20-21 marca 2015 roku.
Wnioski i pomysły wynikające z naszej debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego - dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut.
Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (wśród uczestników kongresowych dyskusji można wymienić m.in. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego).
Rezultaty będziemy mogli wykorzystać również lokalnie np. przy planowaniu działań ukierunkowanych na edukację naszych mieszkańców oraz przy planowaniu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Juchnowiec Kościelny.  
kboni | 17.03.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media