„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” – ogłoszenie o ankietyzacji Gminy.
 


Instytucje i mieszkańców, którzy nie otrzymali ankiet bezpośrednio od wykonawcy, a są zainteresowani udziałem w opracowaniu niniejszego planu, zapraszamy do pobrania ankiet ze strony i dostarczeniu do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Informacje o projekcie – kliknij aby pobrać

Ankieta:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – kliknij aby pobrać
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – kliknij aby pobrać
- firmy – kliknij aby pobrać
- planowane przedsięwzięcia zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – kliknij aby pobrać
- planowane przedsięwzięcia związane z użytecznością publiczną – kliknij aby pobrać
- planowane przedsięwzięcia publiczne – kliknij aby pobrać
 

Ponadto, mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mają również możliwość wypełnienia ankiety on-line. Link do ankiety on-line: http://goo.gl/forms/oj30CP70EV
kboni | 12.03.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media