INFORMACJA

O G Ł O S Z E N I E

PIS i RZ „WODREX” informuje, iż na zlecenie Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym wykonujemy rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Ignatki i Księżyno. W związku z koniecznością połączenia nowobudowanego wodociągu z istniejącą siecią wodociągową w Ignatkach informujemy, że w dniu 17.10.2014r. w godz. 10:00 - 12:00 zostanie wyłączona dostawa wody do Księżyna i Ignatek.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie wyżej wymienionych prac:
Leszek Jaworski tel.: 603 87 80 21


W terminie od dnia 14.10.2014r. do dnia 28.10.2014r. odbędą się konsultacje w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015r."

szczegóły...
protokół z konsultacji


 
DorotaK | 14.10.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media