Agenda seminarium
Agenda seminarium nt. wykluczenia cyfrowego dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny", które odbędzie się dnia 23.09.2014r. w godz. 9.30-13.00 w Ignatkach-Osiedlu w "Sosnowym Zaciszu" przy ul. Leśnej 20.


Agenda seminarium:

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.10

Powitanie uczestników – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.

10.10 – 11.00

Problem wykluczenia cyfrowego jako formy wykluczenia społecznego. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Mariusz Buzun – Ekspert ds. edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

11.00 – 11.30

Założenia, cele działania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” – Teresa Rudzik.

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa.

11.45 – 12.10

Realizacja zadań projektu w zakresie dostaw i realizacji usług w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” – przedstawiciel Wykonawcy.

12.10 – 12.30

Dyskusja i podsumowanie spotkania.

12.30 – 13.00

Lunch.
eZdrowiePlan Rozwoju Lokalnego 2016-2020

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media