INFORMACJA
Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "AMATOR" w Juchnowcu zadania publicznego pt. "Zgrupowania szkoleniowo-wypoczynkowe zawodników LUKS AMATOR i UKS KLEOSIN".
Uwagi dotyczące oferty można składać do 1 lipca 2014r.


Informacja z dnia 3 lipca 2014r.


 
DorotaK | 24.06.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media