INFORMACJA
Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznale celowość realizacji przez Klub Jeździecki " Białystok" w Ignatkach-Osiedlu zadania publicznego pt. "VI Jeździeckie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Juchnowieckiej".
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 17 czerwca 2014r.


Infomacja z dnia 18 czerwca 2014r. 
DorotaK | 10.06.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media