Urząd Gminy przypomina, że zbliża się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 10 czerwca powinniśmy zapłacić za II kwartał 2014r.


Wpłat dokonywać można w BS Juchnowiec (wraz z oddziałami) bez marży oraz w innych placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta należy skontaktować się osobiście (pokój nr 11, 13, 15) lub telefonicznie 85 7132889, 85 7132887, 697 011 590,  w celu wygenerowania nr konta.

Wymagane terminy wpłat kwartalnych:
-  do 10 marca za I kwartał
-  do 10 czerwca za II kwartał
-  do 10 września za III kwartał
-  do 10 grudnia za IV kwartał

kboni | 23.05.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media