Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Moja firma – moją szansą” – zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia, dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstw.


Spotkanie odbędzie się 30 maja 2014 r. w godz. 10.00-14.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318 b, III piętro.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Przedstawione zostaną również informacje na temat prawno-administracyjnych zasad podejmowania działalności gospodarczej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej z województwa podlaskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
„Moja firma – moją szansą” – zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia

kboni | 20.05.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media