UWAGA! PRZYPOMNIENIE
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina, że zbliża się termin płatności opłaty za odpady komunalne - termin płatności do 10 marca 2014r.
Kontakt do urzędu w/w sprawie pod nr tel.: 85 713 28 87, 85 713 28 89 lub 697 011 590,Urząd Gminy przypomina, że zbliża się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 10 marca powinniśmy zapłacić za I kwartał 2014r.

Wpłat dokonywać można w BS Juchnowiec (wraz z oddziałami) bez marży oraz w innych placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta należy skontaktować się osobiście (pokój nr 11, 13, 15) lub telefonicznie 85 713 28 89, 85 713 28 87, 697 011 590,  w celu wygenerowania nr konta.

Wymagane terminy wpłat kwartalnych:
-  do 10 marca za I kwartał
-  do 10 czerwca za II kwartał
-  do 10 września za III kwartał
-  do 10 grudnia za IV kwartał

DorotaK | 06.03.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media