Szanowni mieszkańcy!
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został przedsiębiorca, który od 01 lipca 2013 r. zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. W dniu 14 czerwca br. została podpisana stosowna umowa z MPO Sp. z o. o. w Białymstoku.
Harmonogramy odbioru odpadów, informacje o systemie, zakresie selektywności a także worki na selektywną zbiórkę odpadów zostaną Państwu dostarczone w ostatnim tygodniu czerwca 2013 r.


 
kboni | 18.06.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media