Dary serca przed świętami
Gmina Juchnowiec Kościelny wspólnie ze stowarzyszeniem Droga przygotowała dla potrzebujących mieszkańców gminy przedświąteczne paczki żywnościowe. Znalazły się w nich podstawowe produkty, m.in. mąka, makaron, wędliny, konserwy. Pomocą objętych zostało pięćdziesiąt rodzin, łącznie 288 osób. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Nie jest to pierwsza tego typu akcja. Paczki żywnościowe i prezenty dla wszystkich dzieci z objętych pomocą rodzin, rozdawane były również przed Bożym Narodzeniem. Ponadto pięćdziesięcioro dzieci wyjechało w ub. roku na kolonie do Jastarni, a przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymało wyprawki.
kboni | 29.03.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media